VÝROBA ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ…

Poslední příspěvky:
AktualityInformační
Nový klimatizovaný sklad s podporou EU a MPO

Aktuality
Pozvánka na valnou hromadu

InformačníMateriály
Výroční zpráva z roku 2019

Materiály
Stanovy společnosti

Previous
Next

ZOBRAZIT VEŠKERÉ PŘÍSPĚVKY

DLOUHOLETÁ TRADICE

Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. má dlouholetou tradici a to již od roku 1951, kdy vzniklo JZD v Pískové Lhotě. V roce 1976 vzniklo JZD Mír se sídlem v Pískové Lhotě sloučením několika družstev v okolí. V roce 1993 po transformaci vzniklo Zemědělské družstvo Písková Lhota. V roce 2005 usnesením členské schůze došlo ke změně právní formy družstva na akciovou společnost.
Od roku 2019 společnost rozšířila činnost o pěstování raných brambor a zeleniny prostřednictvím dceřiné společnosti Zelenina Polabí a.s. a dále o k přírodě šetrné pěstování pícnin na méně kvalitních polích.

MODERNÍ TECHNIKA

Technická vybavenost a.s. splňuje požadované nároky na agroenvironmentální opatření. A.s. vlastní několik traktorů vyšší výkonové třídy značky John Deere, Claas a Case, sklízecí mlátičky John Deere, postřikovače John Deere, manipulátoru Manitou, secí kombinaci Pöttinger, posklizňovou linku včetně sušky a skladů produkce rostlinné výroby.

VÝBĚR PĚSTOVANÝCH PRODUKTŮ

Pšenice ozimá

Oves nahý

Kukuřice

Slunečnice

Hrách

Sója

Brambory

Seno


VÍCE PRODUKTŮ

O NÁS

Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. a její dceřinná společnost Zelenina Polabí a.s. provozuje rostlinnou výrobu na rozloze 1450 ha orné půdy v nadmořské výšce 188 m. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování pšenice ozimé, ovsa nahého, kukuřice na zrno, slunečnice, hrachu a následné zpracování a prodej. Na ploše 180 hektarů pěstujeme rané brambory a zeleninu.
Průměrný počet zaměstnanců je 12 osob.

ZOBRAZIT VÍCE

Toto jsou internetové stránky Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s. se sídlem Poděbradská 194, 290 01 Písková Lhota, IČ: 00106453,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10365KONTAKTY A SÍDLO