Představenstvo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s.
se sídlem Písková Lhota, poděbradská 194, PSČ : 290 01, IČO  001 06 453,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 10365

svolává

mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat v úterý 27.července 2021 od 13,15 hodin v notářské kanceláři Mgr. Karla Bareše na adrese Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem. Presence účastníků valné hromady je od 13,00 hodin. Představenstvo společnosti navrhuje tento pořad jednání: