Představenstvo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s.
se sídlem Písková Lhota, poděbradská 194, PSČ : 290 01, IČO  001 06 453,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 10365

svolává

řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 16. května 2024 od 13:00 hodin v kanceláři JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, náměstí Republiky 64, 289 03 Městec Králové. Presence účastníků valné hromady je od 12:45 hodin. Představenstvo společnosti navrhuje tento pořad jednání