Název projektu: Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. – snížení energetické náročnosti

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017442

Cílem projektu je vestavba chladícího boxu do stávající skladové haly.

Projekt řeší problém nevyhovující prostory pro uskladnění zeleniny. Realizací projektu dojde k přestavbě stávající haly, která v minulosti sloužila pro uskladnění jarních osiv a zemědělské techniky.

Uvedený projekt je spolufinancován Evropskou unií

Celkové způsobilé výdaje projektu:       4 382 888 Kč

Výše podpory z fondů Evropské Unie:   1 753 155,20 Kč