Dlouholetá tradice

ZS PL a.s. má dlouholetou tradici a to již od roku 1951 kdy 5. června vzniklo JZD v PL. V roce 1976 vzniklo JZD Mír se sídlem v PL sloučením několika družstev v okolí. V roce 1993 po transformaci vzniklo Zemědělské družstvo Písková Lhota. V roce 2005 usnesením členské schůze došlo ke změně právní formy družstva na a.s. a od 1.1.2006 je ZS.PL a.s. zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B10365 u městského soudu v Praze.

Moderní technika

Technická vybavenost a.s. splňuje požadované nároky na agroenvironmentální opatření. A.s. vlastní několik traktorů vyšší vykonové třídy značky John Deere, sklízecí mlátičky JD, manipulator Manitou, secí kombinaci pöttinger, sečku JD na kukuřici, postřikovač HARDI, posklizňovou linku včetně sušky a skladů produkce rostlinné výroby.pěstované produkty

  • pšenice
  • žitovec
  • řepka
  • oves nahý
  • kukuřice
  • slunečnice
  • hrách

Rychlý kontakt